V tomto svete je stále čo vylepšovať a ak máme pocit, že s niečím nie sme spokojní, mali by sme sa pokúsiť o zmenu. Aké zmeny si žiada naša planéta a nie sme ako jedinci príliš malí na to, aby sme niečo zmenili? Je sila jednotlivca podmienená počtom ľudí, ktorí sa k nemu pridajú? Ako veľmi sa musíme snažiť, aby aj ďalšie generácie žili vo svete, aký pozorujeme dnes?

Za značkou ZeoZoe stoja tri ženy, ktoré nečakali na to, že niekto tú zmenu urobí za ne. Začali od seba, rozbehli biznis, ktorý nie je limitovaný hranicami nášho štátu, a uviedli na trh jedinečný výrobok – produkty ústnej hygieny na báze zeolitu, ktoré sa dajú zakúpiť nielen v drogériách, ale aj v bezobalových obchodoch. Dnes sa s nimi porozprávame nielen o tom, ako môžeme pomôcť našej planéte. Na naše otázky nám odpovedá jedna z trojice zakladateliek @zeozoe_slovakia pani Aurélia.

zdroj: ZeoZoe

♥ Čo stálo za túžbou založiť si vlastnú značku?

ZeoZoe je pre nás viac ako kozmetická značka. Je to zmaterializovanie našich dlhoročných znalostí v oblasti prírodnej medicíny, našich skúseností so zeolitom, našej vášne pre ekologický spôsob života. Jej narodeniu predchádzali roky štúdia fytoterapie, duchovného rozvoja osobnosti, obchodného a marketingového vzdelávania. 

Samy sme netušili, ako to všetko zužitkujeme. V istý moment sme sa my tri stretli a spontánne sme dospeli k nápadu vytvorenia inovatívneho produktu, ktorý na slovenskom trhu ešte nebol. Každú z nás poháňala túžba byť tvorcami sviežej kozmetickej značky a robiť veci podľa seba. Spojili sme naše rôznorodé skúsenosti a vybrali sa na cestu spoločného podnikania. 

Každý človek môže zmeniť svet. Dôležité je, ako využije čas, ktorý má k dispozícii.

♥ Často v spoločnosti zaznieva veta, že jeden človek „je príliš málo“ na to, aby sa udiali pozitívne zmeny akéhokoľvek charakteru. Preto veľmi stručná otázka… Môže jedinec niečo zmeniť, nech sa už pokúša o akúkoľvek zmenu?

Môže. V univerze platia nemenné zákony, ktoré dnes už popisuje aj kvantová fyzika. Spomeňme si na známe: More sa skladá z jednotlivých kvapiek, púšť zo zrniečok piesku… 

Každý jednotlivec môže meniť svet. Dôležité je, ako využije čas, ktorý má k dispozícii, a k akým úmyslom alebo cieľom vedie svoje rozhodnutia a aktivity. Ak sa spoja viacerí s rovnakým zámerom, zväčšuje sa možnosť, že sa ich jednotlivé ciele spoja a cieľ dosiahnu. Každý z nás je takým malým univerzom, čiastočkou toho veľkého univerza. Od každého z nás závisí kvalita nielen našej prítomnosti, ale hlavne našej budúcnosti.

Nie je dôležité byť ihneď perfektný. Po zvládnutí prvých krokov k ekologickejšiemu životu je človek motivovaný k ďalšiemu, hoci postupnému, napredovaniu.

zdroj: ZeoZoe

♥ Nie je zriedkavosťou, že sa ľudia obávajú začať žiť inak, pretože nikdy nebudú „stopercentní“. Sú aj malé zmeny v našom životnom štýle dôležité a podstatné?

Každá zmena smerom k ekologickejšiemu životu je výhrou. Výhrou pre konkrétneho človeka, výhrou pre nás všetkých, ako aj pre planétu. Mnohokrát sa nepúšťame do nových vecí len preto, že sa bojíme, že nebudeme perfektní. Vyžadujeme od seba dokonalosť a kladieme na seba vysoké nároky. To nás môže odrádzať aj od prechodu k životu bez odpadu.

Postoj: Radšej nerobiť nič, ako to robiť polovičato, tu však neplatí. Každá nepoužitá plastová taška, nekúpená zubná pasta v platovom obale, nespotrebovaný toxický rúž je kúskom v mozaike, ktorá spája množstvo konzumentov a ich snahy o zodpovednejší konzum. Navyše, po zvládnutí prvých krokov k ekologickejšiemu životu je človek motivovaný k ďalšiemu, hoci postupnému, napredovaniu.

Ako kozmetická značka si napríklad uvedomujeme dopad plastu na úhyn vtáctva či morských živočíchov, zamorenie prostredia plastovými taškami a obalmi z rôznych produktov. Aj preto sú naše obaly bez plastu. 

zdroj: ZeoZoe

♥ Dá sa vo všeobecnosti povedať, čo najviac škodí životnému prostrediu?

Neexistuje iba jeden hlavný dôvod. Žijeme v globálnom svete, kde všetko so všetkým súvisí. Miera prepojení medzi štátmi, nadnárodnými spoločnosťami a jedincami ešte nikdy nebola taká silná. Súčasný stav životného prostredia je teda výsledkom množstva dôvodov. Keďže jedna z nás (Aurélia) je PhD. kandidátkou v oblasti právnej ochrany hospodárskych zvierat, je nám blízka problematika intenzívneho hospodárstva. 

Konzumácia veľkého množstva živočíšnych produktov je jedným z najväčších prispievateľov klimatickej krízy.  Okrem toho – za posledných 40 rokov vyhynulo viac ako 60% zvieracích a rastlinných druhov, pričom jedným z hlavných dôvodov je agrobiznis. Drastická deforestácia ničí zvieratá aj rastliny. To všetko sa deje preto, aby sa vytvorilo viac miesta pre sójové a iné plantáže. Ich produkty sú určené na konzumáciu hospodárskym zvieratám a  sú vyvážané do celého sveta. 

Medzivládny panel O.S.N. pre zmenu klímy napríklad hovorí o tom, ako výroba živočíšnych produktov vplýva na globálne životné prostredie a urguje predstaviteľov krajín k reforme súčasného stavu veľkochovov, keďže úsilie o udržanie klimatických zmien na prijateľnej úrovni nebude úspešné bez výrazného zníženia spotreby mäsa. 

Je však potrebné povedať, že veľkochovy sú jedným z množstva príčin environmentálnej krízy. Ako kozmetická značka si napríklad uvedomujeme dopad plastu na úhyn vtáctva či morských živočíchov, zamorenie prostredia plastovými taškami a obalmi z rôznych produktov. Aj preto sú naše obaly bez plastu. 

Byť zahltený vecami neprináša radosť, pretože nás to ženie k ďalším nákupom a zhromažďovaniu, ktoré nemá koniec.

zdroj: ZeoZoe

♥ Znamená začať žiť šetrnejšie k planéte obmedzovať sa? Alebo sa vždy dá nájsť alternatíva, ktorá nám z komfortu neukrojí?

Ak vyjdeme zo svojej komfortnej zóny, zo zóny lenivosti, nezáujmu a egoizmu, zistíme, že žiť šetrnejšie neznamená obmedzovať sa, ale naopak – žiť plnší a radostnejší život, pretože ekologické správanie znamená, že zlepšujeme svoje životné podmienky, svoje fyzické i psychické zdravie. 

Byť zahltený vecami neprináša radosť, pretože nás to ženie k ďalším nákupom a zhromažďovaniu, ktoré nemá koniec. Náš život je potom podriadený prázdnemu materializmu, nestihneme si všimnúť, že menej vlastne znamená viac.

Je dôležité, aby sme začali každý sám za seba vnímať, že máme silu zastaviť katastrofu.

♥ Myslím, že nie každý je pripravený na stopercentný zerowaste životný štýl. Avšak rovnako si väčšina populácie neuvedomuje, ako veľmi planétu odpadom zaťažujeme. Ako konkrétne týmto Zemi škodíme a aký to má dopad na nás ľudí? 

OSTATNÍ PRÁVE ČÍTAJÚ
Rozhovor #24 – Silvia – aké dôsledky na nás zanechajú nesprávne vzťahy?

Ešte stále je mnoho ľudí, ktorí sú slepí a hluchí k problémom planéty, uzavreli sa vo svojej bubline a dúfajú, že ich sa to netýka. Dopady drancovania prírodných zdrojov v záujme konzumu sa začali prejavovať už dávno. Za dvesto rokov od priemyselnej revolúcie sme zdevastovali planétu tak, že je obava, že ďalšie generácie po nás nebudú mať úrodnú zem, teda potraviny a hlavne bude akútny nedostatok  pitnej vody. 

Je dôležité, aby sme začali každý sám za seba vnímať, že máme silu zastaviť katastrofu, ale musíme vyvíjať aj tlak na nadnárodné korporácie, ktoré sa budúcnosťou planéty nezaoberajú. Kým sme ticho a trpíme politiku ziskov a ničenia všetkého živého, nemajú prečo meniť svoje postoje.

Tento štýl života je predovšetkým o tom, aby sme zbytočne neutrácali a aby sme nasmerovali svoje financie k produktom, ktoré nám vydržia dlhú dobu.

zdroj: ZeoZoe

♥ Aké malé kroky možno podniknúť, ak chceme minimalizovať odpad, ktorý produkujeme? Respektíve – akými krokmi/zmenami môže jedna domácnosť odľahčiť životné prostredie?

Prvým krokom je zvyčajne nahradenie plastových tašiek za látkové. Je to nielen ľahká zmena, ale aj veľmi praktická – „znovuzrodenie“ sieťoviek je dobrým príkladom. Takisto výmena bavlnených odličovacích tampónov za znovu použiteľné látkové varianty si od nás nevyžaduje veľké úsilie. Práve naopak, nemusíme si neustále kupovať nové balenia. 

Tento spôsob života je predovšetkým o tom, aby sme zbytočne neutrácali a aby sme nasmerovali svoje financie k produktom, ktoré nám vydržia dlhú dobu. Najjednoduchšie je však začať nakupovať v bezobalových obchodoch.

Tie nám ponúkajú flexibilitu, keďže si kúpime toho toľko, koľko skutočne potrebujeme, neplatíme za obaly a zároveň tak minimalizujeme svoj odpad. Takisto si tam môžeme nakúpiť bezobalovú kozmetiku na váhu. Je to ten najjednoduchší spôsob, ako začať svoju cestu k ekologickejšiemu životu. 

♥ Vieme odhadnúť závažné dôsledky, ktoré sa dostavia neskôr, ak sa v prístupe k planéte nezmeníme?

Existuje viacero scenárov, čo sa bude diať s prírodou, ak sa nezmeníme, aké škody a katastrofy nastanú na Zemi. Vedci upozorňujú na znečistené vodné zdroje a úbytok úrodnej pôdy. Tá sa stráca v dôsledku priemyselnej činnosti a výrubu obrovských hektárov lesa.

Sme svedkami nástupu suchého počasia, ktoré sa strieda s prudkými záplavami. Úroda nestihne dozrieť, semená neklíčia, včely umierajú. Nie je potrebná veštecká guľa, aby sme predpovedali obrovské problémy, ktorým budeme musieť čeliť.

Za naším rozhodnutím ísť touto cestou teda nie je iba jeden dôvod. Je to reakcia na komplexnú environmentálnu problematiku.

zdroj: ZeoZoe

♥ Vytvorili ste bezobalový koncept produktov ústnej hygieny, čo možno považovať za inováciu. Málokto totiž vie, že práve obaly zo zubných pást nie sú recyklovateľné, nakoľko ide väčšinou o zmes plastu a hliníkovej fólie. Je to hlavný dôvod, prečo ste sa odhodlali k výrobe zubných tabliet/prášku a plánujete portfólio svojich produktov rozširovať?

Už pri prvých debatách o našej značke nám bolo jasné, že zvolíme neplastové obaly. Jednak sme si boli vedomé problémov s recykláciou, jednak sa snažíme odpad nevytvárať vôbec. Preto je bezobalová verzia produktov ideálna pre zero-waste nadšencov. 

Verzia v sklenenom obale je zasa alternatívou pre tých, ktorí obal potrebujú, ale plastom sa vyhýbajú. Navyše naše obaly sú štýlové a ďalej využiteľné v domácnosti. Za naším rozhodnutím ísť touto cestou teda nie je iba jeden dôvod. Je to reakcia na komplexnú environmentálnu problematiku.

♥ Vidíte aj na základe recenzií na vaše produkty, že je spoločnosť pripravená na zmenu a ľudia chcú začať od seba? Viete odhadnúť, z akého dôvodu si volia vaše produkty?

Počet ľudí, ktorí myslia a žijú ekologicky a bezobalovo sa zvyšuje. Vidíme to na mesačných predajoch našich výrobkov, ktoré pravidelne narastajú. Zákazníci zostávajú pri našich produktoch a odporúčajú ich ďalej.

Vznikajú komunity, ktoré sa podporujú v tomto životnom štýle a šíria vzdelanie v tejto oblasti. Vzniká nová módna vlna: Byť zerowaste je cool! Mnohí už majú reálnu skúsenosť s prechodom na nový šetrnejší životný štýl a prinášajú svoje vlastné skúsenosti. 

Čím viac záujmu o tieto témy bude, tým menej spätnej väzby dostanú influenceri propagujúci napríklad kozmetiku plnú zbytočných a škodlivých zložiek. 

zdroj: ZeoZoe

♥ V súčasnosti spoločnosť v nemalej miere ovplyvňujú tzv. influenceri, ktorí mnohokrát propagujú úplne zbytočné a predražené výrobky. Ako sa na tento trend pozeráte vy pohľadom človeka, ktorému záleží na planéte?

Sociálne média nevidíme ako „nepriateľa“, keďže vo veľkej miere odrážajú potreby, záujmy či charakter spoločnosti. Teší nás, že narastá počet influencerov, ktorí hovoria o ekológii, vegánstve či prírodnej kozmetike. Samozrejme, zatiaľ sú mainstreamové profily tie, ktoré propagujú konvenčný spôsob života. 

Čím viac ľudí sa však bude zaujímať o zero-waste, tým rýchlejšie sa bude meniť aj obsah na týchto médiách. Postupne sa dostáva viac priestoru tým, ktorí vytvárajú dôležité hodnoty a vzdelávajú svojich odberateľov. Čím viac záujmu o tieto témy bude, tým menej spätnej väzby dostanú influenceri propagujúci napríklad kozmetiku plnú zbytočných a škodlivých zložiek. 

♥ Na záver otázka: Kedy je čas na zmenu?

Hneď! Začať s akýmkoľvek malým krokom a nesnažiť sa robiť všetko naraz. 

Facebook komentáre