„Málokedy súdenie sa o deti prinesie víťazstvo. Skôr naopak. Vo výsledku všetci prehrajú a najmä dieťa.“

Rozvod nie je príjemné obdobie. Okrem toho, že strácame mnoho prácne vybudovaných istôt, spája sa s ním ešte aj proces byrokracie, ktorá sa môže nemálo skomplikovať, ak jeden z partnerov nechce spolupracovať. Dá sa vtedy vyhnúť zdĺhavému súdnemu procesu? Ako sa na rozvod pripraviť? Je to vôbec možné? To sme sa rozhodli opýtať Ing. Bronislavy Švehlákovej, mediátorky, ktorá sa venuje rodinnej mediácii.

… … …

Zdroj: archív Bronislava Švehláková

♥ Mnoho ľudí stále nevie, kto je to mediátor… Čo je náplňou vašej práce a aká je úloha mediátora v rozvodovom konaní?

Mediácia je v zmysle zákona „mimosúdna činnosť, pri ktorej osoby zúčastnené na mediácii pomocou mediátora riešia spor, ktorý vznikol z ich zmluvného vzťahu alebo iného právneho vzťahu“. Ľudsky povedané, mediácia je metóda, kedy mediátor ako neutrálna osoba pomáha stranám vyriešiť ich konflikt. Takže mediátor je vlastne osoba, pre ktorú sú obaja klienti rovnocenní, ktorá pomáha riešiť konflikty komunikáciou, pričom ideálnym riešením je dohoda strán. Mediáciou sa dajú riešiť takmer všetky druhy sporov či konfliktov. Medzi najčastejšie riešené spory patria práve rodinné spory, no a z tých rodinných sporov sa najčastejšie riešia rozvody, respektíve rozchody nezosobášených párov. 

V rámci rozvodov môže mediátor pomôcť rozvádzajúcim sa manželom prakticky so všetkými otázkami, ktoré rozvod prináša. S rozvodom je spojené konanie o úpravu rodičovských práv a povinností, to znamená, že súd musí rozhodnúť nielen o tom, či manželstvo rozvedie, ale aj o tom, kto bude mať dieťa zverené do starostlivosti, aký bude režim stretávania sa s druhým rodičom, kto bude dieťa zastupovať a spravovať jeho majetok a tiež otázka výživného. 

Ak sa rodičia dohodnú v týchto bodoch, súd nebude rozhodovať, ale schváli dohodu rodičov. Takže rodičia sa na tomto všetkom môžu dohodnúť a súd im len ich dohodu potvrdí. Ale manželia sa môžu dohodnúť aj na ďalších veciach – napríklad o tom, ako budú tráviť prázdniny, ako budú vyberať školy, krúžky, kedy budú deti navštevovať starých rodičov, o čom všetkom a ako sa budú informovať…

Po rozvode prichádza druhá časť –  vysporiadanie bezpodielového spoluvlastníctva manželov (tzv. BSM), čo je vlastne rozdelenie spoločného majetku. Aj o tomto sa môžu manželia na mediácii dohodnúť. Najčastejšie v rámci rozvodových mediácií riešime všetky tieto otázky naraz. 

Zdroj: archív Bronislava Švehláková

♥ Dajme tomu, že niektorého nášho čitateľa čaká rozvod. Už vie, ako postupovať v podaní žiadosti o rozvod, avšak, ako to už býva, realita človeka veľmi často prekvapí a postaví ho pred hotovú vec, na ktorú nie je pripravený. Opierajúc sa o vaše skúsenosti z praxe, na čo by sa mal človek pred rozvodom pripraviť? 

Nuž, rozhodne na to, že súdne konanie o rozvode môže trvať aj niekoľko mesiacov alebo až rokov. Tá dĺžka závisí práve od toho, či idú na pojednávanie dohodnutí alebo nie. Ak dohodnutí nie sú a jeden žiada napríklad zveriť dieťa do jeho starostlivosti a druhý by chcel striedavku – s veľkou pravdepodobnosťou sa bude konanie ťahať dlhé mesiace. Tento čas neistoty zväčša spôsobí ešte väčšie vyhrotenie konfliktu, ktorý nejedenkrát prerástol do krutého boja, v ktorom ani jeden nevyhrá a už vôbec nie ich dieťa. 

V rámci majetkovej otázky je to ešte horšie, čo sa súdnej praxe týka. Vysporiadanie BSM súdom – čo je možnosť, ktorá nastáva vtedy, ak sa strany nedohodnú, trvá dlhé roky, skutočne to môže byť aj 5 až 10 rokov. No a o súdnych poplatkoch ani nehovorím – súdu sa za vysporiadanie BSM platí poplatok vo výške 3% z hodnoty celého majetku. 

Ale tomuto celému sa skutočne dá predísť. Ak sa manželia dohodnú – a je jedno, či to spravia sami alebo pomocou mediátora – tak rodičovskú dohodu im len súd potvrdí a majetkovú dokonca ani súd neschvaľuje. Ja veľmi odporúčam toto všetko dohodnúť ešte pred podaním návrhu na rozvod. To znamená, že na súd pošlú spolu s návrhom už aj rodičovskú dohodu. Vtedy je šanca, že aj rozvodové konanie bude kratšie. 

Aj partneri, ktorí doteraz nekomunikovali alebo komunikovali veľmi zle, sa zrazu pomocou mediátora začnú počúvať a chápať svoje stanoviská.

unsplash.com

♥ Je ochota partnerov spolupracovať častá? Alebo máte skôr skúsenosti, že sa dohody vytvárajú s ťažkosťami?

V praxi sa často stáva, že manželia/partneri sú vo veľkom emočnom rozpoložení, nedôverujú si, nevedia spolu komunikovať. No a to je presne ten moment, kedy je dobré osloviť mediátora. Mediátor im v bezpečnom prostredí a dôvernej atmosfére pomôže komunikovať tak, aby sa navzájom počuli, pochopili a boli schopní hľadať riešenia. Inak povedané, mediátor je tou osobou, ktorá dá klientom dostatok priestoru – časového, komunikačného, emočného na to, aby na základe vlastných hodnôt a osobného presvedčenia dokázali sami hľadať také riešenia, s ktorými budú obe strany spokojné.

Na mediácii prichádza k porozumeniu. Partneri, ktorí doteraz nekomunikovali alebo komunikovali veľmi zle, sa zrazu pomocou mediátora začnú počúvať a chápať svoje stanoviská. Potom nastáva priestor na hľadanie dohôd.
Všetko je to o motivácii. Ak sú si čo len trocha vedomí výhod toho, že prestanú bojovať, že sa veci môžu stabilizovať, tak sú ochotní robiť kompromisy. Ale niektorí sa proste chcú súdiť. A to je škoda. Málokedy to prinesie víťazstvo. Skôr naopak. Vo výsledku všetci prehrajú a najmä dieťa.

Vieme vyriešiť to, ako to bude vyzerať po rozvode, ale zároveň vieme nastaviť pravidlá do rozvodu.

♥ Viete na základe svojich skúseností z praxe povedať, na čom konkrétne sa partneri zhodnú najľahšie a na čom sa zasa dohody vytvárajú najťažšie? 

Skúsenosť mediátorov hovorí, že kým sa partneri nedohodnú na peniazoch, nedohodnú sa na deťoch. A povedala by som, že to platí aj opačne. Aj keď to môže znieť čudne, že na jednej miske váh je dieťa a na druhej peniaze – je to pochopiteľné. Každého z partnerov niečo trápi, má z niečoho strach. Jeden sa bojí, že príde o deti – týka sa to prevažne mužov, ktorí sa boja, že im ženy vezmú deti, a druhého trápi existenčná otázka – to je ešte stále častejšie u žien ako u mužov. 

Čo je na mediácii skvelé, že môžeme otvoriť všetky témy, ktoré sú pre klientov dôležité. Takže vieme vyriešiť to, ako to bude vyzerať po rozvode, ale zároveň vieme nastaviť pravidlá do rozvodu. Začíname od jednoduchších bodov a postupne sa prepracúvavame k tým zložitejším. Dobrá dohoda je, keď sme otvorili všetky sporné otázky. 

Zdroj: archív Bronislava Švehláková

♥ Ako postupovať, ak jeden z partnerov spolupracovať nechce? Je to vždy jednosmerný lístok na súd či k dokazovaniu a súdnoznaleckým posudkom? A je možné, aby sedenia s mediátorom absolvovali klienti separátne?

Mediátora najčastejšie vyhľadá len jeden z partnerov. Takže prvá úloha je – ako motivovať toho druhého z partnerov, aby tiež prišiel. Buď to po rozhovore s mediátorom spraví iniciátor mediácie, alebo to spraví sám mediátor. Ak ja volám klientovi, zväčša objasním, o čo v mediácii ide, čo môže od nej očakávať, v čom môžem pomôcť… Ja som veľký optimista a považujem mediáciu za skutočne jedinečnú možnosť vyriešiť konflikt slušným spôsobom. A keďže ja tomu verím, zväčša presvedčím aj klienta. (úsmev)

Oddelené stretnutia sú možné, ale spoločné sú oveľa efektívnejšie a užitočnejšie. Niekedy sa partneri nechcú spolu stretnúť v jednej miestnosti, ale keď im vysvetlím, ako proces bude prebiehať, že môžu mediáciu kedykoľvek ukončiť, tak to vyskúšajú. Ale možnosť stretnúť sa s každým partnerom zvlášť tu, samozrejme, je. 

unsplash.com

♥ Počas svojej praxe ste museli zažiť množstvo situácií, vďaka ktorým určite viete odpovedať na nasledovnú otázku… Aké sú najčastejšie chyby partnerov počas rozvodového konania?

OSTATNÍ PRÁVE ČÍTAJÚ
Rozhovor #32 – Karin Malenovská – o zdraví a postavení žien vo vede

Neviem, či sú to chyby. Skôr emócie, ktoré im skresľujú pohľad. Až také, že rodičia často nie sú schopní reálne vidieť prežívanie dieťaťa. Stretávam sa aj s tým, že rodič povie – naše dieťa to zvláda dobre, je to v poriadku. Málokedy to tak je, dokonca by som si trúfla povedať, že dieťa to nikdy nezvláda dobre. Možno navonok sa tak prejavuje, ale vo vnútri to prežíva veľmi citlivo. Veľmi odporúčam všetkým mojim klientom ísť sa poradiť k detskému psychológovi. Ten najlepšie dokáže popísať rodičom, čo prežívajú ich deti. Na čo si treba dať pozor, čomu sa vyhnúť…

Ale predsa len, obrovskou chybou môže byť, keď veľmi skoro po rozchode (často ešte pred rozvodom) jeden alebo druhý začne žiť s novým partnerom/partnerkou a v snahe vytvoriť ideálne nové zoskupenie predstavujú nových partnerov svojim deťom. To je skutočná rozbuška, ktorá všetko skomplikuje. Čas tu hrá obrovskú rolu. Čím neskôr sa tak stane, tým ľahšie sa s tým všetci zúčastnení stotožnia. Bývalí partneri, príbuzní a najmä deti. 

No a ešte máme všeobecné omyly. Napríklad, že výživné sa pri striedavej starostlivosti neplatí. Alebo že výživné na 8ročné dieťa je 200 €, lebo aj sused toľko platí… Pravdou ale je, že výživné pri striedavej starostlivosti nemusí byť určené, ale neznamená to, že nikdy nie je. A výživné na dieťa nie je dané, ale je veľmi individuálne a záleží od nákladov na konkrétne dieťa, príjmov rodičov a podobne.

Hoci už nie ste manželia/partneri, ale stále zostávate rodičmi.

unsplash.com

♥ Pracujete s pojmami nenásilná komunikácia a dôstojný rozvod. Viete nám bližšie vysvetliť, aké princípy sa za tým v praxi ukrývajú?

Pojem „dôstojný rozvod“ sme si vytvorili v rámci nášho pôvodného zoskupenia rodinného centra: advokát – psychológ – mediátor. Hlavný princíp spočíva v snahe pomôcť klientom prebrať zodpovednosť za svoj život, nenechať súd rozhodovať, ale nájsť riešenia, vyhovujúce všetkým – partnerom, ale aj ich deťom. S dôstojným rozvodom môže pomôcť ktorákoľvek z profesií, ktorá prichádza s rozvodmi do kontaktu. Dôležitá je rovnaká edukácia. Už nie ste manželia/partneri, ale stále zostávate rodičmi.

Autorom Nenásilnej komunikácie je Marshall B. Rosenberg, ktorý ju vytvoril v 60. rokoch 20.storočia Je to spôsob komunikácie, myslenia, života. Hlavným princípom je vytvárať úprimné vzťahy medzi ľuďmi, ktoré uspokojujú potreby všetkých zúčastnených. Je to spôsob, ako otvorene vyjadriť, čo cítime, čo potrebujeme bez toho, aby sme čokoľvek alebo kohokoľvek kritizovali alebo analyzovali. Uplatnenie Nenásilnej komunikácie pri riešení konfliktov vyžaduje tieto kroky: 

  1. Pozorovanie – popísať, čo vidím, nie, čo si myslím.
  2. Pocity – aké pocity vo mne daná situácia vyvoláva.
  3. Potreba – z nenaplnenia (alebo naplnenia) akých potrieb moje pocity pramenia.
  4. Prosba – čo by som rád dosiahol.

Dalo by sa to zhrnúť takto – Nepoviem: „Stále meškáš“, ale „Prišiel si na stretnutie o hodinu neskôr“. Nepoviem: „Sklamal si ma“ ale „Cítim sa sklamaný“ a podobne.
Mediátor má ďalšie komunikačné nástroje, ktoré pri mediácii využíva. Predovšetkým je to empatické porozumenie, aktívne počúvanie, neutrálny jazyk. 

Je nesmierne dôležité, aby rodičia pochopili, čo deti prežívajú.

unsplash.com

♥ Asi mi mnoho ľudí dá za pravdu, že rozpad manželstva, v ktorom sú deti, je omnoho ťažší. Ako skutočnosť, že sa mama s otcom rozvádzajú, odkomunikovať deťom tak, aby to na nich zanechalo čo najmenej následkov?

Zo skúseností vám viem s určitosťou povedať, čo skutočne veľmi škodí deťom. Keď jeden z rodičov, alebo aj obaja, nadávajú pred dieťaťom na toho druhého rodiča. Aj keď sú na seba nahnevaní, dieťa miluje oboch. Nechce počúvať zlé veci na toho druhého. Už to, že sa mu rozpadol domov na dve časti, je preňho ťažké, nieto keď ešte musí počúvať zlé veci na ľudí, ktorých miluje najviac na svete.

Čo som ešte vypozorovala, je, že rodičia keď vidia, že dieťa sa správa čudne, tak to nepripisujú jeho prežívaniu, ale vidia za tým manipuláciu druhého rodiča. Častým prípadom je situácia po odovzdaní dieťaťa druhému rodičovi. Ten sa sťažuje, že dieťa prišlo od toho druhého „ako z divých vajec“, že mu trvá deň – dva, kým dieťa „uprace do starých koľají“. Alebo druhý príklad – tiež prítomný snáď v každej rozídenej rodine. Rodič trvá na tom, že chce telefonovať s dieťaťom, keď je u druhého rodiča a ak dieťa nechce, okamžite z toho vyvodí úsudok, že to je manipulácia rodiča. Pritom obidva tieto príklady majú vysvetlenie. Dieťa mení domovy, raz je u mamy, potom nejaký čas u otca. V každej domácnosti má iné pravidlá, zvyky. Kým sa „preklopí“ do nového režimu, chvíľku to trvá. Nemá to jednoduché. A telefonovanie, najmä u menších detí, je takmer vždy problém. Dieťa nechce telefonovať. A má na to mnoho dôvodov.

Určite odporúčam rodičom aspoň jednu návštevu detského psychológa. Aby sa spoločne poradili, ako dieťaťu oznámiť, že sa idú rozviesť. Pripraviť sa na situácie, ktoré pravdepodobne prídu. Pochopiť, čo prežívajú. Skutočne je to nesmierne dôležité. Aby sme im opäť vytvorili pevný bod pod nohami, lebo ho stratili. Aby sme ich vedeli utvrdiť v tom, že za to nemôžu. Aby sme ich ubezpečili, že to zvládneme.
A najmä, ak sa rozvádzame preto, lebo sa stále hádame, tak prečo sa hádame, aj keď sme rozvedení?

♥ Na našom webe často diskutujeme o tom, či rozvod je alebo nie je zlyhanie. Vždy sa naše publikum rozdelí takpovediac na dva tábory. Ako to vnímate vy? Je koniec manželstva naším osobným zlyhaním, a preto by sme sa ho za každú cenu mali snažiť zachrániť?

Zlyhanie by to bolo vtedy, ak by to bol neuvážený krok. Ak by sme sa rozviedli bez ohľadu na následky. A ak by sme pre záchranu nič neurobili. V opačných prípadoch – keď sme to naozaj zvážili zo všetkých strán, keď sme sa zamysleli nad dôsledkami, keď sme vyhľadali pomoc a aj tak to nepomohlo – tak vtedy to nepovažujem za zlyhanie. 

Zdroj: Bronislava Švehláková

Najčastejším dôvodom rozchodov v posledných rokoch nie je nevera.

♥ Vraví sa, že každá skúsenosť nás niečím obohatí. Zmenil sa vám pohľad na vzťahy, odkedy ste začali pracovať ako mediátorka?

V niečom áno, v niečom nie. Nezmenil sa v tom, že som si uvedomila, že priebeh lásky a jej opaku je historicky opakujúci sa bez ohľadu na vek, postavenie či vzdelanie. Veľká láska je stále veľkou láskou, ktorá sa vie zmeniť na rovnako veľkú nenávisť. A rovnako ju prežívame. A rovnako nás bolí. 

Zmenili sa dôvody rozchodov. Keď som začínala, bolo oveľa viac nevier, ako je to napríklad teraz. Najčastejšie dôvody v posledných rokoch nezapríčinila tretia osoba. Skôr odlišnosť vnímania a prežívania spojené s nekomunikáciou. Vďačná som mediácii, že ma naučila viac počúvať, ako rozprávať a neodsudzovať ľudí. 

… … … 

Viac o službách mediácie našej respondentky Ing. Bronislavy Švehlákovej sa dozviete TU. Ak vás zaujali pojmy nenásilná komunikácia alebo dôstojný rozvod, môžete si prečítať viac informácií na týchto odkazoch: komunikácia, rozvod.

Facebook komentáre