Existuje viac než len jeden typ „dokonalého vzťahu“. Podľa prieskumu Johna Gottmana, experta a priekopníka v oblasti partnerských vzťahov, existujú štyri základné problémy, ktoré s veľkou pravdepodobnosťou vedú k rozpadu partnerského vzťahu a ktoré sú v rámci psychológie dodnes rešpektované. Jedná sa o nasledujúce vzorce správania, ktoré sa prejavujú najčastejšie vo vyhrotených situáciách a pri hádkach, ktoré môžu ohroziť takmer každý vzťah:

 • Kritika, ktorá nie je konkrétne sústredená a v podstate len napáda charakter
  partnera.
 • Blokáda v komunikácii, kvôli ktorej sa buď jeden alebo obaja partneri
  vyhýbajú vzájomnej diskusii.
 • Ponižovanie, opovrhovanie a nadradenosť voči partnerovi.
 • Rozdielne správanie partnerov počas hádky, kvôli ktorej dochádza v hádke
  k stupňovaniu napätia.

Dobré správy. Existujú tri typy vzťahov predurčené na dlhodobé trvanie. John Gottman definoval tri odlišné typy párov, ktoré sa môžu úspešne spájať a sú predpokladom perfektného vzťahu. Jeho teória vychádza z toho, ako páry spoločne zvládajú konflikty. Každý typ páru z nich, má osobitnú sadu charakteristík, ktoré ich robia odlišnými, ale zároveň kompatibilnými a každé párovanie sa sústreďuje na inú zložku lásky. Podľa Gottmana spolu totiž v spokojnom a dlhodobom vzťahu vydržia len tie dvojice, ktoré sa naladia na rovnaký konfliktný level.

To znamená: Každý pár je iný, avšak prípadné konflikty nemusia hneď viezť k rozchodu, pokiaľ sa správanie dvojice stotožňuje s nižšie podpísanými modelmi:

 • Vzťah, ktorý chce vyriešiť konflikty – tento typ vzťahu sa zvyčajne vyhýba konfliktom, pokiaľ sa nejedná o veľmi vážny problém. Partneri vedome uzatvárajú kompromisy v prípade vážnej veci. V tomto type vzťahu by ste márne hľadali zvýšený hlas alebo krik. Prípadné problémy preberajú partneri vždy v pokoji a snažia sa nájsť riešenie, ktoré prinesie spokojnosť obom partnerom. Tento typ partnerov sa viac sústreďuje na MY ako na JA.
 • Vzťah, ktorý sa vyhýba konfliktom – je vzťah založený na vyhýbaní sa konfliktom predurčený na zánik? Podľa Gottmana to tak byť nemusí. Keď sa obaja partneri radšej hádkam vyhýbajú a jednoducho akceptujú názorovú odlišnosť toho druhého bez toho, aby to museli riešiť, potom môže byť výsledkom veľmi harmonický vzťah.
 • Impulzívne spolužitie – pre tento pár predstavuje konflikt príležitosť vyjadriť vnútorný názor jednotlivca. Časté a vášnivé hádky plné emócií v tomto prípade rozhodne nenaznačujú blížiaci sa rozchod, ale sú len súčasťou zdravého vzťahu. Takýto vzťah obsahuje zvýšený hlas až krik, gestikuláciu a často krát býva veľmi emotívny. Rovnako zahŕňa vášnivé a emotívne udobrovanie na konci hádky. Problémy môžu vzniknúť, keď sa partneri nezhodujú.
OSTATNÍ PRÁVE ČÍTAJÚ
Prečítaj si to, ak je tvojmu srdcu ťažko

Gottmanov výskum naznačuje, že keď sa spárujú niektoré rozličné typy, objavuje sa disharmónia. Vzťahy s partnermi inej typológie sú akousi zmesou. Jeden partner sa snaží komunikovať, zatiaľ čo druhý partner uhýba komunikácii. Výsledkom takéhoto vzťahu môže byť nespokojnosť jedného z partnerov, až následný zánik vzťahu.

coverphoto: Photo by Ayo Ogunseinde on Unsplash

Zdroj: laveldanaylor.wordpress.com

Facebook komentáre