Existuje viac než len jeden typ „dokonalého vzťahu“. Podľa prieskumu Johna Gottmana, experta a priekopníka v oblasti partnerských vzťahov, existujú štyri základné problémy, ktoré s veľkou pravdepodobnosťou vedú k rozpadu partnerského vzťahu a ktoré sú v rámci psychológie dodnes rešpektované. Jedná sa o nasledujúce vzorce správania, ktoré sa prejavujú najčastejšie vo vyhrotených situáciách a pri hádkach, ktoré môžu ohroziť takmer každý vzťah:

 • Kritika, ktorá nie je konkrétne sústredená a v podstate len napáda charakter
  partnera.
 • Blokáda v komunikácii, kvôli ktorej sa buď jeden alebo obaja partneri
  vyhýbajú vzájomnej diskusii.
 • Ponižovanie, opovrhovanie a nadradenosť voči partnerovi.
 • Rozdielne správanie partnerov počas hádky, kvôli ktorej dochádza v hádke
  k stupňovaniu napätia.

Dobré správy. Existujú tri typy vzťahov predurčené na dlhodobé trvanie. John Gottman definoval tri odlišné typy párov, ktoré sa môžu úspešne spájať a sú predpokladom perfektného vzťahu. Jeho teória vychádza z toho, ako páry spoločne zvládajú konflikty. Každý typ páru z nich, má osobitnú sadu charakteristík, ktoré ich robia odlišnými, ale zároveň kompatibilnými a každé párovanie sa sústreďuje na inú zložku lásky. Podľa Gottmana spolu totiž v spokojnom a dlhodobom vzťahu vydržia len tie dvojice, ktoré sa naladia na rovnaký konfliktný level.

To znamená: Každý pár je iný, avšak prípadné konflikty nemusia hneď viezť k rozchodu, pokiaľ sa správanie dvojice stotožňuje s nižšie podpísanými modelmi:

 • Vzťah, ktorý chce vyriešiť konflikty – tento typ vzťahu sa zvyčajne vyhýba konfliktom, pokiaľ sa nejedná o veľmi vážny problém. Partneri vedome uzatvárajú kompromisy v prípade vážnej veci. V tomto type vzťahu by ste márne hľadali zvýšený hlas alebo krik. Prípadné problémy preberajú partneri vždy v pokoji a snažia sa nájsť riešenie, ktoré prinesie spokojnosť obom partnerom. Tento typ partnerov sa viac sústreďuje na MY ako na JA.
 • Vzťah, ktorý sa vyhýba konfliktom – je vzťah založený na vyhýbaní sa konfliktom predurčený na zánik? Podľa Gottmana to tak byť nemusí. Keď sa obaja partneri radšej hádkam vyhýbajú a jednoducho akceptujú názorovú odlišnosť toho druhého bez toho, aby to museli riešiť, potom môže byť výsledkom veľmi harmonický vzťah.
 • Impulzívne spolužitie – pre tento pár predstavuje konflikt príležitosť vyjadriť vnútorný názor jednotlivca. Časté a vášnivé hádky plné emócií v tomto prípade rozhodne nenaznačujú blížiaci sa rozchod, ale sú len súčasťou zdravého vzťahu. Takýto vzťah obsahuje zvýšený hlas až krik, gestikuláciu a často krát býva veľmi emotívny. Rovnako zahŕňa vášnivé a emotívne udobrovanie na konci hádky. Problémy môžu vzniknúť, keď sa partneri nezhodujú.
OSTATNÍ PRÁVE ČÍTAJÚ
Nech lásku nájdu tí, ktorí v ňu už neveria

Gottmanov výskum naznačuje, že keď sa spárujú niektoré rozličné typy, objavuje sa disharmónia. Vzťahy s partnermi inej typológie sú akousi zmesou. Jeden partner sa snaží komunikovať, zatiaľ čo druhý partner uhýba komunikácii. Výsledkom takéhoto vzťahu môže byť nespokojnosť jedného z partnerov, až následný zánik vzťahu.

coverphoto: Photo by Ayo Ogunseinde on Unsplash

Zdroj: laveldanaylor.wordpress.com

Facebook komentáre